Title Image

Församlingen

Vår församling har ungefär 400 medlemmar och är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi hälsar alla, oavsett livsåskådning, tro, etnicitet eller samhällsställning, välkomna till våra samlingar, där vi vill förmedla Jesu kärleksbudskap och vägen till kristen tro.
Vår vision är att presentera Jesus i en varm gemenskap där vi växer! Vi vill, tillsammans med dig, föra samtal om livets viktigaste frågor. Vi önskar också att du ska kunna finna ro och stillhet och få tid till eftertanke. Vår kyrka vill vara en öppen kyrka för människor i vår tid.

Söndagens gudstjänst är en av veckans betydelsefullaste gemensamma samlingar, men gemenskapen finns också i den mindre gruppen i form av hem- och gemenskapsgrupper. Vi har en omfattande social och diakonal verksamhet riktad mot utsatta grupper i samhället, bland annat asylsökande och nysvenskar. En betydande barn- och ungdomsverksamhet bedrivs förutom i Missionskyrkan även på Truvegården i Filsbäck och i Hasslösa Missionshus. Mer info om våra våra verksamheter hittar du under i menyn under Aktiviteter.