Title Image

Hemgrupper

Hemgruppen är en mindre grupp som träffas i hemmen eller på annan plats. Så här kan en kväll se ut: enkel fika, undervisning, samtal och avslutande bön utifrån kvällens innehåll. Samlingen håller också tydliga tidsramar, start och slut.

I hemgruppen är alla välkomna och där finns goda möjligheter till samtal om tro och liv.

Är du intresserad av att finnas med i en hemgrupp, kontakta Yvonne Jureheim 0510-301282 eller expeditionen 0510-301280 missionskyrkan@lidkoping.org