Musikalisk julavslutning för RPG

Musikalisk julavslutning för RPG

Under trevliga former hade RPG julfest i Missionskyrkan med ett sjuttiotal deltagare. Samlingen inleddes i kyrksalen med välkomstord av ordförande Arne Brännström där eftermiddagens musiker, Peter Enoxon och Curt Karlsson, erhöll en särskilt varm välkomstapplåd....
Skånepågen som blev missionär

Skånepågen som blev missionär

Han har arbetat med apoteksskolor i Afrika, fått fly hals över huvud från våld och kaos och landat i Lidköping, där han bland annat engagerat sig i styrelsearbete i Missionskyrkan i många år. Lars Stenseke har varit med om mycket och tron har varit som en röd tråd...